Dit zijn onze algemene voorwaarden. 

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Studio Stamp (handelsnaam van Studio Stamp met KvK-nummer: 81485719), met u sluiten. 

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@studiostamp.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-30924386 en via facebook: www.facebook.com/studiostampnl

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 1 – Producten 

Wij verkopen verhalende puzzelspellen in de vorm van postpakketten en aan die producten verwante randproducten, zoals refill pakketten, uitbreidingen en aanvullingen.

Artikel 2 – Betalingen 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; WooCommerce verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor uw rekening. 

Artikel 3 – Leveringen 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.
Als gebruiker gaat u akkoord met ontvangen van een uitnodiging om een recensie op onze website te plaatsen. U bent niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan, maar uiteraard meer dan welkom om uw ervaring met onze diensten te delen.

Artikel 4 – Retour 

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@studiostamp.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De retourkosten worden niet vergoed. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden – uiteraard geldt dat u niet na spelen van het spel kosteloos uw betaling terug mag vragen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. 

Artikel 7 – Klachtenregeling 

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@studiostamp.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

Artikel 8 – Geschillenregeling 

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te MiddenNederland bevoegd.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. 

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Studio Stamp (handelsnaam van Studio Stamp met KvK-nummer: 81485719), met u sluiten. 

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@studiostamp.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-30924386 en via facebook: www.facebook.com/studiostampnl

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 1 – Producten 

Wij verkopen verhalende puzzelspellen in de vorm van postpakketten en aan die producten verwante randproducten, zoals refill pakketten, uitbreidingen en aanvullingen.

Artikel 2 – Betalingen 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; WooCommerce verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor uw rekening. 

Artikel 3 – Leveringen 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.
Als gebruiker gaat u akkoord met ontvangen van een uitnodiging om een recensie op onze website te plaatsen. U bent niet verplicht op deze uitnodiging in te gaan, maar uiteraard meer dan welkom om uw ervaring met onze diensten te delen.

Artikel 4 – Retour 

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@studiostamp.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De retourkosten worden niet vergoed. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden – uiteraard geldt dat u niet na spelen van het spel kosteloos uw betaling terug mag vragen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. 

Artikel 7 – Klachtenregeling 

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@studiostamp.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

Artikel 8 – Geschillenregeling 

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te MiddenNederland bevoegd.